ספר טלפונים

  
  
  
  
  
  
  
אגף הנדסהיונתן לובל, אדריכלמהנדס העיר02-541886002-5418993Handasa@mam.org.il
אגף הנדסהליאור מובדליסגן מהנדס העיר02-541886102-5418993liorm@mam.org.il
אגף הנדסהרייצ'ל פינחסימזכירת האגף02-541886002-5418993Handasa@mam.org.il
תכנוןענבל דבירמנהלת מחלקת מידע ובקרה אדריכלית02-541887002-5418993Inbald@mam.org.il
תכנוןדנה כרמלבודקת תכניות02-541887202-5418993Cdana@mam.org.il
תב"ע ו-GISגלית שלוםמנהלת מחלקת תב"ע ו-GIS02-541887102-5418967Galitsh@mam.org.il
תב"ע ו-GISשיראל מורבודקת תכניות02-541891402-5418967shirelm@mam.org.il
תב"ע ו-GISשרית קוריאטבודקת תכניות ו-GIS02-541895202-5418967Gis@mam.org.il
מבני ציבורשרית בן שימולמנהלת מחלקת מבני ציבור02-541886402-5418993Project@mam.org.il
מבני ציבורהילה מזרחיעובדת מח' מבני ציבור02-541891202-5418993hilam@mam.org.il
רישוירונית כהןמנהלת מחלקת רישוי02-541886702-5418993Rc@mam.org.il
רישויספיר גבראפקידת רישוי02-541886602-5418993sapirg@mam.org.il
רישוימירב מזרחיפקידת רישוי02-541889602-5418993Meravm@mam.org.il
פיקוחיוסי פרידמןמנהל מחלקת פיקוח02-541887302-5418993Yosif@mam.org.il
פיקוחפלורית אביטןרכזת מחלקת פיקוח02-541887602-5418993Pikuh@mam.org.il
פיקוחמריה נחמן גורלניקמפקחת בנייה02-541887502-5418993cronen@mam.org.il
פיקוחפולינה יונהמפקחת בנייה02-541886502-5418993maort@mam.org.il

ספר טלפונים