ספר טלפונים

  
  
  
  
  
  
אגף הנדסהיונתן לובל, אדריכלמהנדס הועדה לתכנון ובניה02-541886002-5418993Handasa@mam.org.il
אגף הנדסהמלי רוימימזכירת האגף02-541886002-5418993Handasa@mam.org.il
תכנוןענבל דביראחראית תחום בקרה אדריכלית02-541887002-5418993Inbald@mam.org.il
תב"ע ו-GISגלית שלוםמנהלת מחלקת תב"ע ו-GIS02-541887102-5418967Galitsh@mam.org.il
תב"ע ו-GISמזכירת מחלקת תב"ע ו-GIS02-541891402-5418967Gism@mam.org.il
תב"ע ו-GISשרית קוריאטבודקת תכניות ו-GIS02-541895202-5418967Gis@mam.org.il
מבני ציבורשרית בן שימולמנהלת מחלקת מבני ציבור02-541886402-5418993Project@mam.org.il
מבני ציבורהילה מזרחיעובדת מח' מבני ציבור02-541891202-5418993hilam@mam.org.il
רישוירונית כהןמנהלת מחלקת רישוי02-541886702-5418993Rc@mam.org.il
רישויפלורית אביטןפקידת רישוי02-541886602-5418993Florita@mam.org.il
רישוימירב מזרחיפקידת רישוי02-541889602-5418993Meravm@mam.org.il
רישוידנה כרמלבודקת תכניות רישוי02-541887202-5418993Cdana@mam.org.il
פיקוחיוסי פרידמןמנהל מחלקת פיקוח02-541887302-5418993Yosif@mam.org.il
פיקוחיהודית גרוסרכזת מחלקת פיקוח02-541887602-5418993Pikuh@mam.org.il
פיקוחרונן כהןמפקח בנייה02-541887502-5418993Cronen@mam.org.il
פיקוחמאור תורג'מןמפקח בנייה02-541886502-5418993Maort@mam.org.il

ספר טלפונים