שעות קבלת קהל

 
מחלקת רישוי
 
ביום ראשון בין השעות:12:30-08:15
 
ביום שני בין השעות:12:30-08:15
 
ביום שלישי בין השעות:12:30-08:15
 
ביום רביעי בין השעות:18:00-16:00
 
ביום חמישי:* אין קבלת קהל *
 
 
מחלקת תכנון
 
ביום ראשון בין השעות:12:30-08:15
 
ביום שני בין השעות:12:30-08:15
 
ביום שלישי בין השעות:12:30-08:15
 
ביום רביעי בין השעות:18:00-16:00
 
ביום חמישי:* אין קבלת קהל *
 
 
מחלקת פיקוח
 
ביום ראשון בין השעות:14:00-09:00
 
ביום שני בין השעות:14:00-09:00
 
ביום שלישי בין השעות:14:00-09:00
 
ביום רביעי בין השעות:14:00-09:00
 
ביום חמישי בין השעות:14:00-09:00
 
 
מחלקת תב"ע ו-GIS
 
ביום ראשון בין השעות:12:30-08:15 (עדיף בתיאום מראש)
 
ביום שני בין השעות:12:30-08:15 (עדיף בתיאום מראש)
 
ביום שלישי בין השעות:12:30-08:15 (עדיף בתיאום מראש)
 
ביום רביעי:* אין קבלת קהל *
 
ביום חמישי:* אין קבלת קהל *
שעות קבלת קהל