בקשה מקדמית לשינוי תב''ע

תאריך: 04/03/2020

​מעתה הגשת בקשה מקדמית לשינוי תב''ע תתאפשר באופן מקוון בלבד.

טופס מקוון.