הודעה לציבור התושבים, ביום רביעי ה- 14/8/19 לא תיהיה קבלת קהל במח' רישוי ומח' תכנון אחה"צ, עקב שיפוצים.

תאריך: 04/08/2019