הנחיות לבניה ירוקה

תאריך: 12/05/2019

בניה ירוקה

בהתאם למדיניות הוועדה המקומית בהחלטתה מישיבה מס' 296 מתאריך 25.07.2018

כל פרוייקט חדש למגורים או פרוייקט להתחדשות עירונית ידרש לעמידה בת"י 5281 המעודכן.

ליווי ובקרת תהליך ההתעדה במעלה אדומים נעשה מול איגוד ערים לאיכות הסביבה.

במבני מסחר, משרדים ותעשייה ייבחן כיצד ליישם את התקן לבניה ירוקה או מרכיבים מתאימים ממנו, בכפוף לעקרונות שתקבע העירייה בהנחיות מהנדס העיר.